Диакрон Консълтантс ЕООД, гр. София

ЕИК: 200794858

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 165 А, ет .4, офис 11

Лице за контакт: Петя Желева – управител

Телефон: +359 2 955 5510

Факс: +359 2 955 5511

Website: www.diacrongroup.com

Година на създаване: 2003

Сфера на обслужване:

Групата Diacron предлага услуги от корпоративен, данъчен и счетоводен характер. От почти двадесет години клиентите на Diacron се доверяват на опита на консултанти, готови да посрещнат всички изисквания на клиента. Персоналът е съставен от италианци и българи, владеещи чудесно и двата езика. Компанията предлага на италианските фирми, които работят в България, съдействие при регистрация на търговски дружества, бизнес адрес на фирмата, декларации по ДДС, водене на счетоводна отчетност на фирмата, съставяне на ГФО, данъчни декларации и счетоводна отчетност на ТРЗ.

Diacron изучава и предлага най-адекватната структура за осъществяване на дейността на клиента в България, анализира всички данъчни аспекти, съобразно националните и международни разпоредби и предлага различни решения, с цел максимизиране на дейността на клиента.

Дружеството предоставя под наем на своите клиенти, които нямат собствени офиси, своите офис площи като седалище и/или административен офис.

"Диакрон Консълтантс" ЕООД, гр. София - асоцииран член