Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП ви предоставя възможност за публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност, както на търговски дружества, така и на сдружения с нестопанска цел на интернет-страницата на Асоциацията. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. за…

Прочети повече

Клубна сбирка 01/02: ЗМИП и Правилник, писмо на НАП, Наредба Н-18

Уважаеми членове на АССП, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия организира Клубна сбирка на тема: 1. ЗМИП и Правилника към него – новите задължения към нас като задължени лица по чл.4/13/ от ЗМИП; 2. Писмото на НАП относно стокови и материални наличности; 3. Новите изисквания по Нарредба Н-18. Място: гр. София, Зала Витоша, ул. Баку…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита