АССП организира различни обучения, уебинари и клубни сбирки за своите членове и за външни счетоводни предприятия и счетоводители. Членовете на АССП се ползват с предимство, а клубните сбирки по правило са затворени само за членове на АССП.

Следете обявленията за нашите бъдещи мероприятия в Новини от АССП.

Изтеглете и изпратете: Заявка за обучение

Защо организираме клубни сбирки в АССП?

Клубните сбирки са чудесен начин да обменяме опит помежду си, а полезността им зависи от активността на всеки един член на асоциацията. През годините в АССП точно на клубни сбирки сме споделили едни от най-интересните и полезните си практики. Въпросите по-долу засягат начина на организиране на клубни сбирки в асоциацията.

Кой може да инициира клубна сбирка в АССП?

Всеки един член на АССП може да е инициатор или организатор на клубна сбирка. Всеки един, който желае да сподели опит с колегите или да постави дадена тема на вниманието на членовете на АССП, може да организира клубна сбирка, като разчита на помощта на Главният секретар.

Кой води клубната сбирка?

Инициаторът, член на АССП, е модератор или водещ на клубната сбирка. Водещ на клубната сбирка може да бъде негов колега, партньор, адвокат или лектор, с когото предвателно инициаторът се е уговорил за участие.

Кой може да се включи в клубната сбирка?

Всеки един член на АССП има право да участва в клубните сбирки на асоциацията. Някои клубни сбирки могат да бъдат открити и за външни участници, които не са членове на АССП. Водещият определя дали клубната сбирка ще е само за членовете на АССП или открита и за външни участници.

Какви материали от клубната сбирка мога да получа?

Видът и обемът на материалите, които се изпращат на членовете на АССП, се определят изцяло от организатора на клубната сбирка. Главният секретар изпраща на членовете материалите, които организаторът е предоставил. Организаторът на Клубната сбирка може да прецени, че няма да предоставя материали за конкретната клубна сбирка.

Кога и къде се организира клубна сбирка?

Водещият/организаторът предлага място и дата на мероприятието. Мястото може да е в офиса на АССП, а ако групата е по-голяма, клубната сбирка може да се проведе в наета за целта зала. През годините членове на АССП са канили колегите си на клубни сбирки на разнообразни места, включително и в офисите на своите канторите. Клубни сбирки са били организирани и в заведения, зали и хотели, посочени от инициаторите. Като цяло мястото и датата се определят от водещия на самата клубна сбирка.

Колко продължава клубната сбирка?

Времетраенето се определя от водещия. Предвид това, че клубната сбирка не е семинар, то тя обичайно е с продължителност до 2 часа. Някои клубни сбирки са изнесени извън София, през почивните дни, и тогава продължителността е ден или два.

Колко струва участието в клубна сбирка?

Клубните сбирки са безплатни за членовете на АССП, когато за тях асоциацията не прави разходи. При необходимост цената е на себестойност (от порядъка на 10-15 лв. на човек), за да покрием разходите за наем на зала, кафе паузи, печат на материали и др., ако има такива разходи.

Как да разбера за предстоящите клубни сбирки на АССП?

Всеки член на АССП получава имейл от Главния секретар с покана за включване в клубна сбирка, когато друг член на АССП се ангажира да организира такава. Информация за предстоящи клубни сбирки можете да откриете в секция Новини в сайта на АССП, както и страницата ни във Фейсбук.

Уважаеми колеги,

ако имате интересни теми, които желаете да споделите с другите членове, моля изпратете на имейла на асоциацията вашите предложения за организиране на клубни сбирки при условията посочени по-горе. Не се колебайте да се обърнете към администрацията на АССП, ако имате каквито и да било предложения относно клубните сбирки, обученията и уебинарите.

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита