МОТО НА АССП

Чрез взаимодействие към успешни резултати

Ние се доверяваме и сме обвързани с нашите членове.

Заедно ще развиваме професионална организация в областта на счетоводните, данъчни и финансови услуги, за придържане към единни принципи и норми на морал, професионална етика, спазване и развитие на националното счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

Ние ще поддържаме и развиваме способностите на нашите членове да работят на основата на утвърдени международни практики и ще даваме публичност на тези умения.

Ние ще съдействаме при разработване на ефективни управленски, организационни и специализирани процедури в бранша, в който работим.

Ние ще използваме тези умения, за да помагаме на членовете си при установяване на техните специфични нужди, цели и намерения за бъдещо развитие.

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита