Редовни членове на АССП могат да бъдат:

  1. Счетоводни предприятия по смисъл на Закона за счетоводството;
  2. Одиторски предприятия по смисъл на Закона за независимия финансов одит;
  3. Предприятия, извършващи данъчни и счетоводни консултации;
  4. Предприятия, извършващи услуги по обработка на заплати.

Асоциирани членове на АССП могат да бъдат:

  1. Счетоводни предприятия по смисъл на Закона за счетоводството;
  2. Одиторски предприятия по смисъл на Закона за независимия финансов одит;
  3. Предприятия, извършващи данъчни и счетоводни консултации;
  4. Предприятия, извършващи услуги по обработка на заплати;
  5. Физически лица, съставители на финансови отчети по смисъла за Закона за счетоводството.

Лица, които са собственици, съдружници, акционери или представляващи предприятия счетоводни, одиторски и пейрол компании, могат да кандидатстват за редовно членство и асоциирано членство само като предприятие.

Информация и документи за членство може да откриете в раздел „Стани член!“.

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита