Закон за мерките срещу изпирането на пари – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска – съдържание, насоченост, приложение.

15.10.2020 г. – Онлайн обучение: Закон за мерките срещу изпирането на пари – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска – съдържание, насоченост, приложение. Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране…

Прочети повече

Предстоящи онлайн обучения на АССП

24.09.2020 г. Особености на работното време, сумирано изчисляване на работното  време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд. – лектор Ася Иванова. Подробности тук  25.09.2020 г. – Закон за мерките срещу изпирането на пари – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска – съдържание, насоченост, приложение – лектор Иван Кавръков Подробности…

Прочети повече

Бизнес етикет и онлайн бизнес етикет, добри бизнес обноски и правила на протокола

Място на провеждането: Вашият компютър! Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от едно…

Прочети повече

Секторна оценка на риска от ИП/ФТ в сектора на счетоводните услуги

АССП предоставя безплатно на своите членове Секторна оценка на риска по ЗМИП в сектора на счетоводните услуги, която  да послужи като база за изготвяне на индивидуална оценка на риска, задължителна за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП. Оценката е разработена от консултант по ЗМИП, с помощта на членове на АССП.

Прочети повече

Закон за мерките срещу изпирането на пари – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска – съдържание, насоченост, приложение.

25.09.2020 г. – Онлайн обучение: Закон за мерките срещу изпирането на пари – изисквания, вътрешни правила за лицата по чл. 4, т. 13, оценка на риска – съдържание, насоченост, приложение. Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране…

Прочети повече

Особености на работното време, сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд.

Дата на провеждане: 24 септември 2020 г. Продължителност: 4 учебни часа, включително с въпроси и отговори. Обучение с практическа насоченост: Цел на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и  особеностите свързани с извънредния труд и заплащането му, както и документирането на всички…

Прочети повече

Уебинар на АССП: Трансферно ценообразуване

УЕБИНАР на АССП: Трансферно ценообразуване Лектор: Екатерина Алексова Дата за провеждане: 10.09.2020 г. от 14:00 до 17:00 ч. 1. Трансферно ценообразуване – основни положения; 2. Правна рамка на трансферното ценообразуване в България; 3. Методи за определяне на пазарните цени; 4. Документация по трансферно ценообразуване – изисквания, тенденции и предизвикателства; 5. Данъчни проверки/ревизии по трансферно ценообразуване…

Прочети повече

Примерни вътрешни правила по чл. 4, т. 13 от ЗМИП

ДАНС публикува примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска…

Прочети повече

Уебинар: Задължително оповестяване на трансгранични данъчни схеми по ДОПК в срок до 31.08.2020 г.

Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, след изпратена заявка за обучение и заплатена такса. Дата за провеждане: 06.08.2020 г. от 15:00 – 18:00 ч. Иван Антонов…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита