ОНЛАЙН: Промени в ЗКПО през 2023 г. Актуални въпроси.

Дата за провеждане: 10.03.2023 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download. Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…

Прочети повече

УЕБИНАР: Закон за данъците върху доходите на физическите лица – 23.02.2023 г.

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица  С лектор Лорета Цветкова, главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП Дата за провеждане: 23.02.2023 г. /четвъртък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк,…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Промени в ЗДДС за 2023 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС – 16.02.2023 г.

Промени в ЗДДС за 2023 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС  С лектор Валентина Василева, водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД. Дата за провеждане: 16.02.2023 г. /четвъртък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще…

Прочети повече

Общо събрание на АССП

Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 24.11.2022 г. от 09:00 ч. в гр. София, като 7 дни преди датата ще бъде изпратено мястото за провеждането му.  Дневен ред: Доклад за дейността на Управителния съвет; Доклад за дейността на Контролния съвет;…

Прочети повече

17.11.2022 г. – Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд

Обучение с практическа насоченост Цел на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите свързани с извънредния труд и заплащането му, както и документирането на всички действия, свързани с организацията на работно време. В резултат от обучението участниците ще получат практически знания…

Прочети повече

02.12.2022 г. – Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2022 г. Частичен данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит във връзка с годишното приключване.

Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2022 г. Частичен данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит във връзка с годишното приключване.  С лектор Валентина Василева, водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД. Дата за провеждане: 02.12.2022 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита