Уебинар на АССП на тема „Промени в ЗДДС“ – 16 декември 2020 г.

УЕБИНАР на тема „Промени в ЗДДС“ Лектор: Валентина Василева   Дата на провеждане: 16.12.2020 г. от 14:00 до 17:00 ч. ПРОГРАМА: Новата данъчна ставка от 9 % за стоки и услуги: Ресторантьорски и кетъринг услуги. Книги и учебници. Храни за бебета или малки деца, за които се прилага намалената ставка. Бебешки пелени и подобни бебешки…

Прочети повече

АССП предложи запазване на удължените срокове за годишното счетоводно приключване

АССП внесе в Министерство на финансите следните предложения за допълнение към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност: Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО)  до 30 юни на следващата година (вместо 31 март на следващата година). В Закона за счетоводството да…

Прочети повече

Уебинар „ЗКПО И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.“ – 16 ноември 2020 г.

Лектор: Димитър Войнов Дата: 16 ноември 2020 г. от 09:00 до 17:00 ч. Продължителност: 8 учебни часа. ПРОГРАМА Уебинара ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download  Достъпът до уебинара ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди…

Прочети повече

Уебинар: Емоционалната интелигентност – условие за успешна професионална изява

Лектор: Мадлен Алгафари Дата: 17 ноември 2020 г. от 16:00 до 18:00 ч. Емоционалната интелигентност е умението да приемаме емоциите си като нормална част от живота си, да не се страхуваме от тях и да не ги потискаме. Tя помага на човека успешно да реализира визията и мисията си.  Това обаче е възможно само ако можем правилно…

Прочети повече

Актуални моменти в трудовото законодателство

Актуални моменти в трудовото законодателство – лектор: Теодора Дичева Дата: 21 октомври 2020 г. Начало: 14:00 ч. Актуалните промени в трудовото законодателство – Кодекса на труда, Наредба за работното време, почивките и отпуските и др. нормативни актове. Специална закрила на някои категории работници и служители при възникване на трудовото правоотношение, по време на съществуването и при…

Прочети повече

Уебинар: ЗМИП – изготвяне на собствени оценки на риска и практическо приложение на примерните вътрешни правила

15.10.2020 г. – Онлайн обучение: Закон за мерките срещу изпирането на пари – изготвяне на собствени оценки на риска и практическо приложение на примерните вътрешни правила. Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще…

Прочети повече

Предстоящи онлайн обучения на АССП

24.09.2020 г. Особености на работното време, сумирано изчисляване на работното  време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд. – лектор Ася Иванова. Подробности тук  25.09.2020 г. – Закон за мерките срещу изпирането на пари – изготвяне на собствени оценки на риска и практическо приложение на примерните вътрешни правила – лектор Иван Кавръков Подробности тук 15.10.2020 г.  – Закон за…

Прочети повече

Бизнес етикет и онлайн бизнес етикет, добри бизнес обноски и правила на протокола

Място на провеждането: Вашият компютър! Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от едно…

Прочети повече

Секторна оценка на риска от ИП/ФТ в сектора на счетоводните услуги

АССП предоставя безплатно на своите членове Секторна оценка на риска по ЗМИП в сектора на счетоводните услуги, която  да послужи като база за изготвяне на индивидуална оценка на риска, задължителна за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП. Оценката е разработена от консултант по ЗМИП, с помощта на членове на АССП.

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита