ОНЛАЙН: Защита на информационните системи в счетоводството

Дата за провеждане: 17.06.2024 г. /понеделник/ Лектор – Любослав Спасов, MNKnowledge Цена за членове на АССП: 150 лв. без ДДС   Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на онлайн семинар на тема „Защита на информационните системи в счетоводството“, организиран в партньорство MNKnowledge и с подкрепата на Microinvest. Събитието е специализирано обучение…

Прочети повече

Общо събрание на АССП – 20.06.2024 г.

 Уважаеми членове, Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20.06.2024 г. от 09:00 ч. във Витоша Парк Хотел, зала „Морени“, находяща се в гр. София, Студентски град, ул. „Росарио“ № 1, сайт – www.vitoshaparkhotel.com. Дневен ред: Доклад за дейността на…

Прочети повече

Становище на АССП относно вписването в новия регистър по чл.9б от ЗМИП на счетоводните предприятия, извършващи само счетоводни дейности

Счетоводните предприятия, извършващи само счетоводни дейности, не следва да се вписват в новия регистър по чл.9б от ЗМИП   С изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани съответно в Държавен вестник (ДВ) бр.60 от 14.07.2023г., ДВ. бр.82 от 29.09.2023г., ДВ. бр.84 от 06.10.2023г., са направени законодателни промени насочени към…

Прочети повече

ОНЛАЙН: 7-те най-често допускани грешки при счетоводното отчитане на лизинговите договори в контекста на Национален счетоводен стандарт 17 Лизинг

Дата за провеждане: 23.05.2024 г. /четвъртък/ Лектор: Владимир Христов, Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник…

Прочети повече

Безплатен семинар: Тенденции при автоматизиране на счетоводните процеси и дигитализиране на трудовите досиета – част III

Дата за провеждане: 23.04.2024 г. /вторник/ Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Тенденции при автоматизиране на счетоводните процеси и дигитализиране на трудовите досиета“, организиран в партньорство със Sendera & eHR. Обучението ще се проведе онлайн (Zoom). Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download .…

Прочети повече

Безплатен семинар: Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството – част II

Дата за провеждане: 24.04.2024 г. /сряда/ Лектори: Мартин Матеев (Nula.bg) и Валерия Захариева (Evrotrust)   Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството“, организиран в партньорство с Nula.bg и Evrotrust. Обучението ще се проведе онлайн (Zoom). Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM…

Прочети повече

Безплатен семинар: Дигитализиране и автоматизиране на счетоводните процеси – част I

Дата за провеждане: 18.04.2024 г. /четвъртък/ Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Дигитализиране и автоматизиране на счетоводните процеси“, организирана в партньорство с CONTROLISY и Payhawk. Обучението ще се проведе присъствено и онлайн (Zoom). Мястото на провеждане на семинара ще бъде в гр. София, бул.…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Фискален контрол върху движението на СВФР – законодателство и административни процедури

Дата за провеждане: 11.04.2024 г. /четвъртък/ Лектор: Анна Христова, гл. юрисконсулт в НАП Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Актуално състояние на нормативната уредба и практиката на деклариране по система Интрастат

Дата за провеждане: 28.02.2024 г. /сряда/ Лектор: Красимир Иванов Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Работа от разстояние, Промени 2024 в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските; Преглед на видовете срочни трудови договори, Възстановяване при незаконно уволнение.

Дата за провеждане: 16.02.2024 г. /петък/ Лектор: Теодора Дичева Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита