Онлайн: Облагане на доходи на чуждестранни лица и процедурни аспекти при прилагане на СИДДО

Дата за провеждане: 17.06.2022 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…

Прочети повече

Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност на сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП за поредна година Ви предоставя възможност за публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ на субекти по БУЛСТАТ/ДЗЗД, адвокатски дружества, сдружения, ТП на чуждестр.лице и др./ със срок до 30.09.2022, съгласно  Закон за счетоводството /чл. 38. ал.1, т.3/ – „останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата…

Прочети повече

Киберсигурност – превенция и защита на бизнеса от хакерски атаки – 19.04.2022 г.

Киберсигурност – превенция и защита на бизнеса от хакерски атаки Лектор: Светлин Лазаров   Дата: 19.04.2022 г. /вторник/ Регистрация на участниците: 09:15 ч. Начало: 09:30 ч. ПРОГРАМА: 09:30 ч. – 11:00 ч.     Модул 1 Добри и лоши практики в киберсигуността; Защита на потребителски имена и пароли в информационните системи; Превенция на кражба на самоличност; Правилно…

Прочети повече

Промени в ЗДДС за 2022 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС – 29.03.2022 г.

УЕБИНАР НА АССП:  Промени в ЗДДС за 2022 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС. Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант   Дата за провеждане: 29.03.2022 г. Регистрация на участниците: 13:15 ч. Начало: 13:30 ч. продължителност 4 учебни часа   ПРОГРАМА: Удължаване срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 % ДДС. Изменения относно…

Прочети повече

ОТЛОЖЕН – Онлайн: Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица и данъчни облекчения съгласно СИДДО, фокус към нова СИДДО между България и Нидерландия – 23.03.222 Г.

УЕБИНАР НА АССП: Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица и данъчни облекчения съгласно СИДДО, фокус към нова СИДДО между България и Нидерландия – ОТЛОЖЕН Лектор: Иван Антонов –  завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ при Централно управление на НАП, участва в различни работни групи и проекти на ЕС…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Актуални въпроси в трудовото законодателство – 17.03.2022 г.

УЕБИНАР НА АССП: Актуални въпроси в трудовото законодателство  Лектор: Теодора Дичева   Дата за провеждане: 17.03.2022 г. /четвъртък/ Регистрация на участниците: 12:45 ч. Начало: 13:00 ч. продължителност 4 учебни часа Почивка: 14:30 ч. – 14:45 ч. Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук Достъпът до…

Прочети повече

ОНЛАЙН: Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута

УЕБИНАР НА АССП: Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута  Лектор: Гл.ас. д-р Борислав Боянов главен асистент в катедра „Счетодство и анализ“ към УНСС, гр. София    Дата за провеждане: 25.02.2022 г. от 09:30 – 13:30 ч. Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита