Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП ви предоставя възможност за публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност, както за търговски дружества, така и на сдружения с нестопанска цел на интернет-страницата на Асоциацията. Условията за публикуване са: Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org Преведена такса в размер на: – 24 лв за членове на…

Прочети повече

Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете за данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19

В условията на създалата се ситуация в страната със зараждаща се нова епидемия от грип тип Б и разпространението на COVID-19 в редица държави додят до ситуация на неспазване на законовите срокове за подаване на декларации по чл. 125 от ЗДДС и годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. Асоциацията на…

Прочети повече

На 31 януари: ОС на АССП, Наредба Н-18 и ERP за счетоводни кантори

Уважаеми членове на АССП, Във връзка със заявения интерес в рамките на асоциацията, заедно с Общото събрание на 31 януари, сме подготви за вас клубна сбирка по три интересни и актуални теми: 1) Представяне на ЕRP – софтуер за управление на счетоводни кантори; 2) СУПТО и схеми за съответствие с Наредба Н-18 с гост-лектор Йордан…

Прочети повече

Семинар "Преговори и управление на конфликти" – 31.10.2019 г.

Уважаеми дами и господа, АССП Ви кани на семинар „Преговори и управление на конфликти“ с водещ лектор Росен Йорданов Основни теми: Теория и типология на конфликтите Модели за диагностика на конфликти в организацията Структура на процеса на управление на конфликти Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори Пълна програма тук Програма семинар…

Прочети повече

Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г.

Уважаеми дами и господа, АССП Ви кани на семинар, на който ще бъдат разгледани следните: „Мотивация и/или стрес. Актуални тенденции на пазара на труда в България. Ефективни решения по проблеми свързани със задържане на персонала, повишаване на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите”. Скритите „конфликти“ в актуалните мотивационни политики в България; Какво ни прави…

Прочети повече

Клубна сбирка 17/10: Комуникационна стратегия и тактики/GDPR-практики, санкции и нарушения

Уважаеми колеги, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия организира Клубна сбирка от II модула: Модул I: „Комуникационна стратегия и тактики – кратък курс за финансисти. ПР и комуникации – какво могат и какво не могат да постигнат. Формулиране и изразяване на послания. Как да привлечем аудиторията на наша страна? Как да кажем нещата достатъчно просто,…

Прочети повече

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита