Клубна сбирка 17/10: Комуникационна стратегия и тактики/GDPR-практики, санкции и нарушения

Уважаеми колеги, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия организира Клубна сбирка от II модула: Модул I: „Комуникационна стратегия и тактики – кратък курс за финансисти. ПР и комуникации – какво могат и какво не могат да постигнат. Формулиране и изразяване на послания. Как да привлечем аудиторията на наша страна? Как да кажем нещата достатъчно просто,…

Клубна сбирка 01/02: ЗМИП и Правилник, писмо на НАП, Наредба Н-18

Уважаеми членове на АССП, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия организира Клубна сбирка на тема: 1. ЗМИП и Правилника към него – новите задължения към нас като задължени лица по чл.4/13/ от ЗМИП; 2. Писмото на НАП относно стокови и материални наличности; 3. Новите изисквания по Нарредба Н-18. Място: гр. София, Зала Витоша, ул. Баку…