ОНЛАЙН: Промени в ЗКПО през 2023 г. Актуални въпроси.

Дата за провеждане: 10.03.2023 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download. Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…

УЕБИНАР: Закон за данъците върху доходите на физическите лица – 23.02.2023 г.

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица  С лектор Лорета Цветкова, главен експерт по ЗДДФЛ в ЦУ на НАП Дата за провеждане: 23.02.2023 г. /четвъртък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк,…

ОНЛАЙН: Промени в ЗДДС за 2023 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС – 16.02.2023 г.

Промени в ЗДДС за 2023 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС  С лектор Валентина Василева, водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД. Дата за провеждане: 16.02.2023 г. /четвъртък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще…

17.11.2022 г. – Особености на работното време. Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден труд

Обучение с практическа насоченост Цел на обучението: Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите свързани с извънредния труд и заплащането му, както и документирането на всички действия, свързани с организацията на работно време. В резултат от обучението участниците ще получат практически знания…

02.12.2022 г. – Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2022 г. Частичен данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит във връзка с годишното приключване.

Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2022 г. Частичен данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит във връзка с годишното приключване.  С лектор Валентина Василева, водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД. Дата за провеждане: 02.12.2022 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате…

ОНЛАЙН: Приложимо осигурително законодателство за командировани служители в чужбина, удостоверение А1 и др.

18 ноември 2022 г. Лектор – Димитър Бойчев   Вход платформа: 09:10 – 09:30 ч. Начало обучение: 09:30 ч. с продължителност 4 учебни часа Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук Достъпът до уебинара ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на…

УЕБИНАР НА АССП: Криптоактиви – счетоводно и данъчно третиране.

УЕБИНАР НА АССП: Криптоактиви – счетоводно и данъчно третиране.  Лектор: Гл.ас. д-р Борислав Боянов главен асистент в катедра „Счетодство и анализ“ към УНСС, гр. София    Дата за провеждане: 20.10.2022 г. от 09:00 – 13:00 ч. Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук Достъпът до…

УЕБИНАР: Промените в трудовото законодателство в сила от 01.08.2022 г. Трудови договори. СИРВ.

УЕБИНАР НА АССП: Промените в трудовото законодателство в сила от 01.08.2022 г. Трудови договори. СИРВ.  Лектор: Теодора Дичева   Дата за провеждане: 20.09.2022 г. /вторник/ Регистрация на участниците: 08:50 ч. Начало: 09:00 ч. продължителност 4 учебни часа   Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук…

ОНЛАЙН: Промени в ЗКПО, данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.

Дата за провеждане: 27.09.2022 г. /вторник/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download. Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…

Онлайн Семинар: Промени в ЗДДС от юли 2022 г. – с Валентина Василева

Сигурни сме, че няма да пропуснете този семинар! Той е изключително важен и полезен, защото ще Ви запознае с Промените в ЗДДС, които са в сила от юли 2022 г. С лектор Валентина Василева, водеш експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД. Дата за провеждане: 26.07.2022 г. /вторник/ Обучението ще се проведе…

ОНЛАЙН: Актуални въпроси и промени в ЗКПО през 2022 г. – 16.06.2022 г.

Дата за провеждане: 16.06.2022 г. /четвъртък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…

Онлайн: Облагане на доходи на чуждестранни лица и процедурни аспекти при прилагане на СИДДО

Дата за провеждане: 17.06.2022 г. /петък/ Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в платформата само от…