ОНЛАЙН: Защита на информационните системи в счетоводството

Дата за провеждане: 17.06.2024 г. /понеделник/ Лектор – Любослав Спасов, MNKnowledge Цена за членове на АССП: 150 лв. без ДДС   Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на онлайн семинар на тема „Защита на информационните системи в счетоводството“, организиран в партньорство MNKnowledge и с подкрепата на Microinvest. Събитието е специализирано обучение…

Общо събрание на АССП – 20.06.2024 г.

 Уважаеми членове, Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 20.06.2024 г. от 09:00 ч. във Витоша Парк Хотел, зала „Морени“, находяща се в гр. София, Студентски град, ул. „Росарио“ № 1, сайт – www.vitoshaparkhotel.com. Дневен ред: Доклад за дейността на…

Становище на АССП относно вписването в новия регистър по чл.9б от ЗМИП на счетоводните предприятия, извършващи само счетоводни дейности

Счетоводните предприятия, извършващи само счетоводни дейности, не следва да се вписват в новия регистър по чл.9б от ЗМИП   С изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародвани съответно в Държавен вестник (ДВ) бр.60 от 14.07.2023г., ДВ. бр.82 от 29.09.2023г., ДВ. бр.84 от 06.10.2023г., са направени законодателни промени насочени към…

ОНЛАЙН: 7-те най-често допускани грешки при счетоводното отчитане на лизинговите договори в контекста на Национален счетоводен стандарт 17 Лизинг

Дата за провеждане: 23.05.2024 г. /четвъртък/ Лектор: Владимир Христов, Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник…

Безплатен семинар: Тенденции при автоматизиране на счетоводните процеси и дигитализиране на трудовите досиета – част III

Дата за провеждане: 23.04.2024 г. /вторник/ Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Тенденции при автоматизиране на счетоводните процеси и дигитализиране на трудовите досиета“, организиран в партньорство със Sendera & eHR. Обучението ще се проведе онлайн (Zoom). Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download .…

Безплатен семинар: Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството – част II

Дата за провеждане: 24.04.2024 г. /сряда/ Лектори: Мартин Матеев (Nula.bg) и Валерия Захариева (Evrotrust)   Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството“, организиран в партньорство с Nula.bg и Evrotrust. Обучението ще се проведе онлайн (Zoom). Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM…

Безплатен семинар: Дигитализиране и автоматизиране на счетоводните процеси – част I

Дата за провеждане: 18.04.2024 г. /четвъртък/ Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) има удоволствието да ви покани на безплатен семинар на тема „Дигитализиране и автоматизиране на счетоводните процеси“, организирана в партньорство с CONTROLISY и Payhawk. Обучението ще се проведе присъствено и онлайн (Zoom). Мястото на провеждане на семинара ще бъде в гр. София, бул.…

ОНЛАЙН: Фискален контрол върху движението на СВФР – законодателство и административни процедури

Дата за провеждане: 11.04.2024 г. /четвъртък/ Лектор: Анна Христова, гл. юрисконсулт в НАП Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник…

ОНЛАЙН: Актуално състояние на нормативната уредба и практиката на деклариране по система Интрастат

Дата за провеждане: 28.02.2024 г. /сряда/ Лектор: Красимир Иванов Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в…

ОНЛАЙН: Работа от разстояние, Промени 2024 в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските; Преглед на видовете срочни трудови договори, Възстановяване при незаконно уволнение.

Дата за провеждане: 16.02.2024 г. /петък/ Лектор: Теодора Дичева Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може да влиза в…

ОНЛАЙН: Изменения и допълнения в ЗДДС и ППЗДДС за 2024 г.

Дата за провеждане: 06.02.2024 г. /вторник/ Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашето устройство https://zoom.us/download . Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара. Всеки участник може…

АССП в УНСС на Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България

На 16-ти декември в УНСС се проведе Национално състезание по финанси и счетоводство, организирано от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), с повече от 20-годишна история. Състезаваха се рекорден брой ученици – над 260 състезатели от 23 професионални гимназии, членове на АИУБ, от цялата страна. АССП участваше като спонсор с парична награда за класиралите…