Участие на АССП в дискусия организирана от ИДЕС в гр. Варна на 16.06 – 17.06.2022 г.

На 16 и 17 юни 2022 г. бе проведена дискусия „Счетоводството и одита в България – натрупаният опит след последните промени“, организирана от ИДЕС в гр. Варна. От АССП присъстваха – Николай Петков, Председател на УС, Ренета Янева – член на УС на АССП, Стойно Димов – Управител на СК „Ралица“ – член на АССП…

Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност на сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП за поредна година Ви предоставя възможност за публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ на субекти по БУЛСТАТ/ДЗЗД, адвокатски дружества, сдружения, ТП на чуждестр.лице и др./ със срок до 30.09.2022, съгласно  Закон за счетоводството /чл. 38. ал.1, т.3/ – „останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 септември на следващата…

ОНЛАЙН: Актуални въпроси в трудовото законодателство – 17.03.2022 г.

УЕБИНАР НА АССП: Актуални въпроси в трудовото законодателство  Лектор: Теодора Дичева   Дата за провеждане: 17.03.2022 г. /четвъртък/ Регистрация на участниците: 12:45 ч. Начало: 13:00 ч. продължителност 4 учебни часа Почивка: 14:30 ч. – 14:45 ч. Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук Достъпът до…

ОНЛАЙН: Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута

УЕБИНАР НА АССП: Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута  Лектор: Гл.ас. д-р Борислав Боянов главен асистент в катедра „Счетодство и анализ“ към УНСС, гр. София    Дата за провеждане: 25.02.2022 г. от 09:30 – 13:30 ч. Място на провеждането: Вашият компютър! Срещата ще бъде осъществана чрез платформа ZOOM, с която може да се запознаете тук…

Клубна сбирка на АССП – „Търсене на нови служители и интегрирането им в екипа“

Уважаеми членове, Възобновяваме практиката за провеждане на клубни сбирки с предложени от вас теми. Поради ситуацията свързана с COVID – 19 срещите ще се провеждат онлайн чрез ZOOM. Чувствайте се свободни да предложите теми, които ви интересуват. Първата такава ще се състои на „Международния ден на счетоводителя“  – на 10.11.2021 г. от 15:00 ч. Темата…

Общо събрание на АССП

Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 17.09.2021 г. от 09:30 ч. в Зала Витоша – 2, находяща се на ул. Баку    № 3 – www.vitoshaparkhotel.com.  Залата е непосредствено до Витоша Парк Хотел (ул.“Росарио“ № 1) при следния  Дневен…

Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност на сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП ви предоставя възможност за публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност, както за търговски дружества, така и на сдружения с нестопанска цел на интернет – страницата на Асоциацията. Условията за публикуване са: Изпратен документите за публикуване в PDF-формат по електронен път на office@assp.bg Преведена такса в размер на: – 24…