Семинар за Новите моменти при регистрацията и пререгистрацията на фирмите в Агенция по вписванията

Във връзка с промените в Закона за Търговския регистър АССП организира на 10.06.2008 г. в гр. София семинар на тема Новите моменти при регистрацията и пререгистрацията на фирмите в Агенция по вписванията с лектори от Агенция по вписванията. Допълнителна информация можете да намерите тук.