Промяна в мястото на провеждане на семинара за ЗКПО на 29.10.2008 г.

АССП информира своите колеги, записали се за семинара на 29.10.2008, гр. София – Промени в ЗКПО и годишно данъчно приключване за 2008 г. Промени в НСФОМСП през 2008 г.  с лектор: Димитър Войнов, че семинарът ще се състои по предварително обявената програма като се променя мястото на провеждане: Хотел Централ Форум, бул. Цар Борис III…