Пресконференция на НАП и НСИ относно данъчно-осигурителна кампания 2010

На 7 януари от 11.00 часа в сградата на Националната агенция за приходите на бул. "Дондуков" 52 се проведе съвместна пресконференция на НАП и НСИ по повод Единната входна точка при подаването на Годишните отчети за дейността през 2009 г. От страна на организаторите на събитието участие взеха Диана Янчева – директор на дирекция “Бизнес статистика“…