Публикуване на ГФО в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП предоставя възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. с ДДС за членове на АССП; – 36 лв. с ДДС за всички останали. Допълнителна информация можете да получите на…