Нов член на АССП

С протокол  No 08/ 01.09.2010 г. Управителният съвет на АССП прие нов редовен член на Асоциацията – "Приват Консулт" ЕООД – гр. София. Повече информация за "Приват Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.