Нов член на АССП

С протокол  No 10/ 11.10.2010 г. Управителният съвет на АССП прие нов редовен член на Асоциацията – "Ер Джи Консулт" ЕООД – гр. София. Повече информация за "Ер Джи Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.