Установени пропуски и трудности при комуникацията ни с НАП

Управителният съвет на АССП изготви и внесе в НАП писмо относно установени пропуски и трудности при комуникацията на счетоводните предприятия с НАП. Текста на оригиналния документ можете да видите тук.