Старт на Регистъра на съставителите на финансови отчети

Уважаеми, колеги, За нас е удоволствие да ви представим Регистъра на съставителите на финансови отчети. Той е изключително важна част от дейността на АССП, защото смятаме, че чрез него защитаваме обществения интерес и високите професионални стандарти на счетоводните предприятия и индивидуалните счетоводители в страната. Основната ни цел е да се идентифицират легитимните и високопрофесионалните счетоводни…