Становище на АССП по проект на нов Закон за счетоводството

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия внесе в Комисия по "Икономическа политика и туризъм" към Народното събрание Становище по проект на нов Закон за счетоводството. Становище