Публикуване на годишни финансови отчети в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП за поредна година Ви предоставя възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. за членове на АССП; – 36 лв. за всички останали. Банкова сметка: Банка: ОББ АД –…