Позиция на АССП във връзка с предоставена от ИДЕС акета

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятие /АССП/изразява своята позиция относно разпространявана анкета от Институтана дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/, касаеща счетоводния бранш и пряко бизнеса в България, предвид това, че всяка фирма, малка или голяма, има нужда от водене на счетоводство. Според нашето мнение в анкетата се съдържат подвеждащи въпроси, които адресатите, бидейки…