АССП разработи и предоставя безплатно на своите членове документацията по внедряването на GDPR в счетоводна фирма

Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия разработи за нуждите на своите членове Наръчник с процедури и документация за внедряването на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Наръчникът е съобразен изцяло с спецификата на дейността на счетоводните кантори. АССП предоставя наръчника безплатно на счетоводните предприятия, които са членове на организацията. Стремежът на АССП е да…