Уебинар на АССП "СИДДО – данъчно облагане на доходи на български местни физически лица от трудови правоотношения за труд, положен в чужбина

Уважаеми дами и господа, АССП има удоволствието да Ви покани, да участвате в онлайн курс: Данъчно облагане на доходи на български местни физически лица от трудови правоотношения за труд, положен в чужбина. • 1. Приложими нормативни актове. Роля на СИДДО. • 2. Облагане в чужбина на доходи на български местни лица от трудови правоотношения •…