Семинар "Изменения и допълнения в ЗДДС през 2019 г."

Уважаеми колеги, Организираме семинар на тема „Изменения и допълнения в ЗДДС през 2019 г.“ с лектор Калина Златанова (данъчен консултант по ДДС). Акценти: 1. Промени, свързани с определяне на данъчната основа; 2. Промени в обхвата на освободените доставки; 3. Промени, свързани с режима на корекции на данъчен кредит; 4. Промени в режима за доставките на…