Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г.

Уважаеми дами и господа, АССП Ви кани на семинар, на който ще бъдат разгледани следните: „Мотивация и/или стрес. Актуални тенденции на пазара на труда в България. Ефективни решения по проблеми свързани със задържане на персонала, повишаване на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите”. Скритите „конфликти“ в актуалните мотивационни политики в България; Какво ни прави…