Семинар "Преговори и управление на конфликти" – 31.10.2019 г.

Уважаеми дами и господа, АССП Ви кани на семинар „Преговори и управление на конфликти“ с водещ лектор Росен Йорданов Основни теми: Теория и типология на конфликтите Модели за диагностика на конфликти в организацията Структура на процеса на управление на конфликти Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори Пълна програма тук Програма семинар…