Секторна оценка на риска от ИП/ФТ в сектора на счетоводните услуги

АССП предоставя безплатно на своите членове Секторна оценка на риска по ЗМИП в сектора на счетоводните услуги, която  да послужи като база за изготвяне на индивидуална оценка на риска, задължителна за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП. Оценката е разработена от консултант по ЗМИП, с помощта на членове на АССП.