Становище на АССП относно вписването в новия регистър по чл.9б от ЗМИП на счетоводните предприятия, извършващи само счетоводни дейности

You are here:
Go to Top