Общо събрание на АССП

Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 24.11.2022 г. от 09:00 ч. в гр. София, като 7 дни преди датата ще бъде изпратено мястото за провеждането му.  Дневен ред: Доклад за дейността на Управителния съвет; Доклад за дейността на Контролния съвет;…