АССП предложи запазване на удължените срокове за годишното счетоводно приключване

АССП внесе в Министерство на финансите следните предложения за допълнение към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност: Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО)  до 30 юни на следващата година (вместо 31 март на следващата година). В Закона за счетоводството да…

Уебинар „ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.“ – 16 ноември 2020 г.

Лектор: Димитър Войнов Дата: 16 ноември 2020 г. от 09:00 до 17:00 ч. Продължителност: 8 учебни часа. ПРОГРАМА Уебинара ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download  Достъпът до уебинара ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди…