Позиция на АССП във връзка с предложението за приемането на нови национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия

Позиция на АССП във връзка с предложението за приемането на нови национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия  

Две нови фирми членове на АССП

АССП има удоволствието да приветства най-новите членове на асоциацията "Гревилея" ЕООД – редовно членство и "Евро Финанс 2007" ЕООД – асоциирано членство. "Гревилея" ЕООД, гр. София е създадена през 2004г., представлявана от г-н Борил Гребеничарски. Основна дейност  на дружеството са счетоводни услуги и данъчни консултации. Клиентите на фирмата са от различни бизнес сфери – производство, вътрешна и външна търговия,…

Съобщение до специализираните счетоводни предприятия

АССП припомня, че необходимо законово изискване към специализираните счетоводни предприятия е в предмета им на дейност да бъде вписан текста “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”. Това изискване е залегнало в точка 7 на параграф 1 от допълнителните разпоредби на закона. Предвид очаквания засилен данъчен контрол…

Нов член на АССП

"ЕР Тиим" ЕООД е най-новият член на АССП. Дружеството се представлява от г-жа Лиляна Иванова. Създадено през 2002 година в гр. София, дружеството извършва абонаментно счетоводно обслужване, данъчни и осигурителни консултации, обслужване на заплатите на персонала, представителство пред данъчните, осигурителни и други държавни органи. АССП поздравява новият член и пожелава ползотворно сътрудничество, обмяна на опит…

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО – евтино и в срок – 30.06.2014

Уважаеми Колеги, Наближава крайния срок за публикуване на годишните финансови отчети за 2013 година на ДЗЗД, Места на стопанска дейност, Консорциуми, НПО – 30.06.2014г. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия /АССП/ дава възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си бързо, евтино и точно. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път…

Нов член на АССП

"ЛМ Профешънъл Консулт"  ЕООД е най-новият член на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия. Управителният съвет прие кандидатурата за асоциирано членство на дружеството на свое редовно заседание от 29.05.2014 г. Повече информация за "ЛМ Профешънъл Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.