Национална среща на счетоводните предприятия „АССП гостува на Южна България” и Общо събрание 16 май

На 16 май Асоциация на специализираните счетоводни предприятия/АССП/ проведе Национална среща на счетоводните предприятия „АССП гостува на Южна България” в Конферентната зала на хотел „Лендмарк Крийк”, гр. Пловдив. В същия ден се състоя редовното Отчетно-изборно Общо събрание, на което Управителния съвет на АССП представи доклад за своята дейност и програма за следващия мандат на ръководството.…

Приветстваме новоприетия член на АССП

АССП има удоволствието да приветства най-новият си член фирма „Юнион Балканс Бизнес” ООД, гр. София. Фирмата се присъедини към семейството на счетоводните фирми в асоциацията в началото на месец май тази година. „Юнион Балканс Бизнес”е основана през 2011г. и се представлява от г-н Саввас Карафилидис. Фирмата се занимава със счетоводно отчитане  на дружества, съставяне на…

През април към АССП се присъеди още един член

АССП приветства най-новия си член фирма "Валент Консул" ЕООД, гр. Монтана, който е приет за редовен член на последното заседание на Управителния съвет. "Валент Консулт" ЕООД е основано през 2009г., представлявано от г-н Валентин Антимов. Фирмата се занимава със счетоводно обслужване на юридически и физически лица, и съставяне на финансови отчети.

От април АССП е член на БСК

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия бе поканена за членство от Българска стопанска камара. След като изпълни критериите за членство, АССП стана член на БСК от април тази година. БСК е една от големите работодателски организации, обединяваща фирми и сдружения от над 100 браншови организации от различни отрасли на икономиката на България. Чрез членството си в…

Национална среща със счетоводни предприятия от Югоизточна България

АССП Ви кани да участвате в Национална среща на счетоводните предприятия 2015 „АССП гостува на Южна България”. Ще се радваме да се срещнем с Вас и да обменим полезна информация. Ръководството и членовете на АССП Ви очакват на 16 май 2015г. в 17.30 часа в Пловдив, хотел Лендмарк Крийк покана

Покана за Общо събрание на АССП – 16.05.2015г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на АССП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на АССП, Ви кани на редовно Общо събрание на сдружението на 16.05.2015 г. от 13.30 ч. в х-л "Лендмарк Крийк", гр. Пловдив, Гребна база – Запад, при следния Дневен ред: 1. Доклад за дейността на УС за 2014г…

Среща с народните представители по законопроект на Закона за адвокатурата

АССП и десет други организации представиха в Парламента пред народните представители от всички групи своите становища против текстовете в спорния законопроект на Закон за адвокатурата. Те се противопоставиха на промените, с които се монополизират дейности, извършвани от различни професии в полза на адвокатите. Всички са категорични, че предложенията противоречат на Конституцията, на други нормативни актове…

АССП призова към по-голяма прозрачност при разработване на законопроекти, касаещи счетоводната колегия и обществото

В свой отговор до ИДЕС, АССП призовава към по-голяма прозрачност при разработване на законопроекти, касаещи счетоводната колегия и обществото за различните обсъждания и идеи относно новия Закон за счетоводството и транспониране на Директива 2013/34/ЕС. Отговор до ИДЕС