Тема: „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване”

АССП организира клубна сбирка на тема „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване” с гост-лектор адв. Димитър Митев. Дата: 21.06.2017 г. от 15 часа. Регистрацията започва от 14:30. Мероприятието е с продължителност около два часа. Участието е безплатно за членове на АССП! Адв. Димитър Митев е завършил Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.…

Публикуване на годишни финансови отчети в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП отново Ви предоставя възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. за членове на АССП; – 36 лв. за всички останали. Банкова сметка: Банка: ОББ АД – клон Света…

Събитие на тема: „Как счетоводните кантори да съберат вземанията си от некоректни клиенти?

АССП организира Клубна сбирка на тема, актуална за всяко счетоводно предприятие: „Как счетоводните кантори да съберат вземанията си от некоректни клиенти? Регламентиране в договорите и последващи процедури“. Лектор ще бъде адв. Йонка Дамянова, а модератор Елена Илиева – управител на Счетоводна Кантора Елвада, редовен член на АССП. Клубната сбирка е безплатна и е предвидена само…

Покана за Общо събрание на АССП на 19.05.2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 19.05.2017 г. от 13:00 ч. в Зала Витоша, находяща се на ул. Баку № 3. Залата е непосредствено до Витоша Парк Хотел (ул.“Росарио“ № 1) при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет…

Клубна сбирка на тема „Най-чести хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит в съда”

Уважаеми членове на АССП, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия организира Клубна сбирка на тема: „Най-чести хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит в съда” Гост-лектор: адв. Бойчо Момчилов Сбирката ще се проведе на 26 април 2017 г. от 15:00 ч. Участието в Клубната сбирка е безплатно за членовете на АССП. Заявете Вашето желание…

Уебинар на теми "Командироване в ЕС" и "Осигуряване на чужденци от ЕС" с лектор Аспасия Петкова, 09 март (четвъртък), 14:00-16:30 ч.

Уважаеми членове на АССП, АССП организира уебинар на тема „Осигуряване на чужденци от Европейския съюз в България; Командироване и осигуряване на назначени в България работници в ЕС – нови аспекти от 01.01.2017“. Място за провеждането: Вашият компютър! Ще бъде осъществена среща посредством интернет връзка, микрофон и говорители на Вашия компютър (VoIP). Препоръчително е използването на…

Редица счетоводни компании и счетоводители от цялата страна се присъединиха към АССП

Счетоводно предприятие „Аксепта“ ООД от гр. Сандански (редовен член) и г-н Юлиан Ангелов от гр. Пловдив (асоцииран член) са най-новите членове на АССП, приети на последното заседание на Управителния съвет на асоциацията през януари 2017 г. Редица счетоводни предприятия и счетоводители се присъединиха към АССП през последните месеци на 2016 г.: • „ЕМИКА 2001“ ЕООД…

Среща на АССП с ръководството на НОИ

АССП бе на среща с ръководството на Националния осигурителен институт във връзка с планирана нова електронна услуга на НОИ за подаване на документите за болнични. От 01.06.2017 г. ще стартира система, чрез която ще се прави връзка между подадените болнични листове от здравните заведения и лекарите, като целта е данните, подадени от тях да се…

Обучение по ДДС с адв. Росен Русков на 03.02.2017 г. в гр. София

АССП организира обучение на 03 февруари 2017 г. в гр. София с лектор адв. Росен Русков. Разглежданите теми ще бъдат: 1. Новият ЗДДС в сила от 01.01.2017 г. 2. Отговорност на счетоводителите; 3. Консорциуми; Цени: За членове на АССП, записани до 15.01.2017 – 70 лв.; след 15.01.2017 – 90 лв. За външен участник, записан до…