Покана за включване в Регистър на съставителите на финансови отчети

Уважаеми Дами и Господа, За нас е удоволствие да Ви представим Регистъра на съставителите на финансови отчети. Като единствената структура, обединяваща счетоводни предприятия в България, ние решихме по най-удобен за съставителите начин да организираме регистрирането им. През 2012г. АССП инициира изграждането на интернет портал, в който всеки съставител може да се регистрира на абсолютно доброволен принцип…

Позиция на АССП

ОТНОСНО: Транспонирането на Директива 2013/34/ЕС и „Концептуални въпроси за обсъждане пред представителите на работната група по Закона за счетоводството представители на ИДЕС“, поставени от г-н Бойко Костов – Председател на УС на ИДЕС

За Общото събрание на АССП – 29.11.2013г.

Нов член на УС избра Общото събрание на АССП   Общото събрание на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия на 29.11.2013г. избра нов член на Управителния съвет на асоциацията – г-жа Галя Гроздева, управител на „Нета Консулт” ООД, заемаща място на г-н Георги Цанов.   По време на събранието бе приет  Бюджет за 2014г. и Доклада…

Покана за Общо събрание на АССП – 29.11.2013г.

Управителния съвет на АССП свиква Общо събрание на асоциацията. Събранието ще се състои на 29.11.2013 г. от 13.00 ч. в зала "Форум", хотел "Форум", гр. София, при следния дневен ред: 1. Обсъждане на промени в Устава и Критериите за членство в АССП 2. Приемане на Бюджет 2014 3. Промяна в състава на УС 4. Доклад за…

Покана за заседание на Комисия по "Методологическа помощ, обучение и кадри" – 28.08.2013г.

На 28.08.2013 г. (сряда) от 17,30 ч. в офиса на АССП ще се проведе заседание на Комисията по методологическа помощ, на което ще бъдат обсъдени предложените промени в ДОПК относно единната сметка с цел изготвяне на становище по тях.