Нов член на Асоциацията

Асоциацията прие още един член в семейството си фирма "Диакрон Консълтантс" ЕООД – асоцииран член. "Диакрон Консълтантс" ЕООД, гр. София е създадена през 2003г., представлявана от г-жаПетя Желева. "Диакрон Консълтантс" извършва услуги по водене на счетоводна отчетност на дружества, съставяне на ГФО, данъчни декларации и отчетност на ТРЗ според изискванията на националните и международните счетоводни…

Декларация на АССП по ЗИД на ЗА

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия счита, че с предложения законопроект за изменение на Закона за адвокатурата се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводители и други професии, в полза на адвокатите. Редица дейности, които по своята същност са чисто административни, счетоводни, ТРЗ, консултантски и дори куриерски, са окачествени като “адвокатски” в чл. 24,…

АССП е против монополизирането на консултанските и административните услуги в полза на адвокатите

АССП е против монополизирането на консултанските и административните услуги в полза на адвокатите – заяви г-жа Мадлена Леви-Примо, председател на УС на АССП на пресконференцията, организирана от  КНСБ на 12.02.2015 г. Внесеният в Народното събрание законопроект на Закона за адвокатурата настройва професионалистите един срещу друг и е в ущърб на цялото общество. В пресконференцията участваха…

Становище на АССП по проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

АССП възразява срещу предвидените промени в текстовете на чл. 24, ал.1, във връзка с чл.150 по Закопроект за изменения и допълнения на Закона за адвокатурата (ЗИД на ЗА), внесен за разглеждане в Народното събрание. С тях се прави опит да се монополизират дейности, извършвани от счетоводителите и други професии в полза на адвокатите. Становище

Две нови фирми се присъединиха към семейството на АССП

АССП най-сърдечно приветства новите фирми присъединили се към организацията в началото на 2015г. „Счетоводна практика Актив” ООД – редовен член и „Корект Баланс – КБ” ООД – асоцииран член. „Счетоводна практика Актив” ООД, гр. Варна е създадена през 2010г. като част група АКТИВ®, с управители Силвия Стоянова и Симеон Симов. Дейността на фирмата е предоставяне…

Покана за Национална среща на счетоводните предприятия "АССП гостува на Югозападна България" и Общо събрание на АССП – 29.11.2014г.

Покана за Национална среща на счетоводните предприятия "АССП гостува на Югозападна България" и Общо събрание на АССП – 28-30 ноември 2014г. – към поканата Управителният съвет на АССП свиква Общо събрание на Асоциацията. Събранието ще се състои на 29.11.20124г. от 14.00 ч. в гр. Кюстендил, СПА Хотел "Стримон", при следния дневен ред: 1. Приемане на Бюджет 2013г.       1.1. Членски внос за 2013г.…