Нов член на АССП

С протокол  No 11/ 28.08.2009 г. Управителният съвет на АССП прие нов редовен член на Асоциацията – "Аспект Консулт" ЕООД – гр. Пловдив. Повече информация за "Аспект Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.

За Стажантската програма на АССП

Успешно приключи първата половина на Стажантската програма на АССП, предоставяща възможност на ученици и студенти, обучаващи се в специалности с икономически профил да провеждат производствена практика в счетоводни предприятия – членове на Асоциацията, през летните месеци на годината. През изминалия месец юли общо 29 стажанти проведоха своя летен стаж по програмата на АССП. Основна група от…

Клубна сбирка на 22.07.2009 г.

Заповядайте на Клубна сбирка с тема: "Обсъждане на проблеми със системата НАП и ревизионното производство", която ще се състои на 22.07.2009 г. от 15, 00 ч. в „Кафе – Спорт 1”, София /център/, ул. Парчевич 26, партерен етаж. Желанието си за участие в сбирката можете да заявите в офиса на АССП до 16.00 часа на 21.07.2009 г.  …

Стартира Стажантската програма на АССП за 2009 г.

Тази година в реализацията на Програмата през месеците юли и август се включиха шестнадесет фирми – членки на АССП, в които бяха разпределени на стаж общо 35 стажанти – ученици от НФСГ и НТБГ, както и студенти от УНСС. Във Форума в сайта на Асоциацията можете да се запознаете с програмата за посещения на стажантите…

Нови членове на АССП

С протокол 9/25.06.2009 г. УС на АССП прие две нови фирми за редовни членове на Асоциацията: В и М Компания ООД – гр. София МД Корект Консулт ЕООД – гр. София Повече информация за новоприетите членове може да видите на страница Членове.

Стартира дейността на четири Работни Комисии към АССП

Методологическа помощ, обучение и кадри; Връзки, контакти и междуинституционално сътрудничество; Членство и професионална етика; Регионална Комисия "Пловдив". На страница "Комисии" можете да се запознаете с Правилника за дейността на Работните комисии към АССП, Програмите на Комисиите, както и да попълните формуляр за участие в избрано от Вас Направление.

Нови членове на АССП

С протокол No 7/ 03.06.2009 г. УС прие нови две фирми за членове на АССП: •  "Валдор 60" ООД – гр. Пловдив – редовен член; •  ЕТ "Икономикс – Светлана Геренска" – гр. Пловдив – редовен член. Повече информация за новоприетите членове можете да научите на страница "Членове".

Публикуване на ГФО в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП предоставя възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. с ДДС за членове на АССП; – 36 лв. с ДДС за всички останали. Допълнителна информация можете да получите на…

Семинар СИДДО – 19.06.2009 г.

АССП организира семинар на тема: "Анализ и практически насоки на приложението на СИДДО между България и САЩ". С подробната програмата на този и други семинари можете да се запознаете на страница "Семинари".

Семинари на АССП – м. май 2009 г.

Заповядайте на семинарите на АССП през м. май 2009 г. /кликнете върху текста, за да видите поканата и програмата за всеки от представените семинари/: 29.05.2009 г. – “Измененията и допълненията  на Кодекса на труда в сила за 2009 г. Актуални въпроси по трудово право” Лектор: Стефанка Симеонова- консултант по трудово право към МТСП 28.05.2009 г.…