Установени пропуски и трудности при комуникацията ни с НАП

Управителният съвет на АССП изготви и внесе в НАП писмо относно установени пропуски и трудности при комуникацията на счетоводните предприятия с НАП. Текста на оригиналния документ можете да видите тук.

Промяна в мястото на провеждане на семинари на АССП

Уведомяваме Ви, че семинарите на АССП: "Промени в ЗКПО за 2011 г. Актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗКПО" – 14.01.2011 г. и "Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2011 г. Промените в ДОПК в сила от 01.01.2011 г." – 17.01.2011 г., ще се проведат в новата учебна зала на АССП с адрес: гр.…

Приети становища и изготвени официални писма от Управителния съвет на АССП

Тук можете да видите изготвени от Управителния съвет официални писма и становища за периода 2009-2010 г.: Писмо относно сроковете за публикуване на ГФО – 13.05.2009 г. Становището по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Закона…

АССП проведе Общо събрание и Годишна среща – 2010 г.

На 06.11.2010 г. в балнеокомплекс "Акватоник", гр. Велинград, от 14.00 ч. се проведе Общо събрание на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия. Събранието премина при предварително обявения дневен ред с основна тема "Промяна на Устава на АССП". След проведена дискусия присъстващите 27 представители на счетоводни предприятия – редовни членове на Асоциацията, приеха единодушно следните промени: Текстът…

Нов член на АССП

С протокол  No 10/ 11.10.2010 г. Управителният съвет на АССП прие нов редовен член на Асоциацията – "Ер Джи Консулт" ЕООД – гр. София. Повече информация за "Ер Джи Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.