Семинар СИДДО – 19.06.2009 г.

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия Ви кани на семинар относно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ между България и САЩ. Семинарът ще бъде проведен на 19.06.2009 г. /петък/, лектор: адв. Тодор Табаков. Условията за участие и програмата за семинара ще можете да видите скоро в рубриката "Семинари". Поздрави, Екипът на АССП

Г-жа Силвия Попова е новият Председател на Управителния съвет на АССП

На 20.02.2009 г. в гр. София на проведеното общо събрание на АССП бе избран нов Управителен съвет на асоциацията. С решение No 6/26.03.2009 г. Софийски градски съд официално вписа в регистъра за ЮЛНЦ промяната в състава на Управителния съвет на АССП. Новият Управителен съвет се състои от седем членове в състав:                Силвия Попова – Председател на…

Общо събрание на АССП – 27.04.2009 г.

Управителният съвет на АССП свиква редовно общо събрание на асоциацията. Събранието ще се състои на 27.04.2009 г. от 12.00 ч. в гр. София, хотел "Родина", Зала "Струма", ет. М при следния дневен ред:   1. Приемане Програма за дейността на АССП. 2. Приемане бюджет за 2009 г. 3. Промяна в Устава на АССП. 4. Разни.  

Нови членове на АССП

С протокол No 4/ 20.03.2009 г. УС прие нови три фирми за членове на АССП: •  "БМ Консултинг" ООД – гр. София – редовен член; •  "Консулт плюс" ЕООД – гр. Пловдив – редовен член; •  "Диел 83" ООД – гр. Пловдив – асоцииран член. Повече информация за новоприетите членове можете да научите на страница…

Участие на Н. Полинчев – Председател на УС на АССП, в предаването "Събеседник" на EBF- TV

На 06.02.2009 г. Председателят на УС на АССП бе гост в предаването "Събеседник", излъчвано по EBF- TV.   Интервюто с г-н Николай Полинчев можете да видите на следния адрес: http://www.ebfbusiness.tv/index.php?page=shows&type=4&id=2262  

Общо събрание на АССП

УС на АССП свиква общо събрание на асоциацията. Събранието ще се състои на 20.02.2009 г. (петък) от 12.00 ч. в гр. София, хотел "Родина", Зала "Струма", ет. М при следния дневен ред: Доклад за дейността на АССП през 2008 г. Приемане на отчет за 2008 г. Доклад на Контролния съвет на АССП. Освобождаване от отговорност членовете на УС.…

Национална конференция на АССП

На 29 ноември 2008 г. в гр. Хисаря се проведе Национална конференция на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия (АССП). Конференцията премина под знака на 5-годишнината от учредяването на АССП. Дискусиите в деловата част засегнаха темите „Постижения, проблеми и перспективи пред Асоциация на специализираните счетоводни предприятия” и „Ценообразуване на счетоводни услуги”. В конференцията участваха управители и…

Промяна в мястото на провеждане на семинара за Трудово законодателство на 26.11.2008 г.

АССП информира своите колеги, записали се за семинара на 26.11.2008, гр. София – Актуални въпроси по трудово право.Предстоящи изменения и допълнения на Кодекса на труда с лектор: Стефанка Симеонова, че семинарът ще се състои по предварително обявената програма като се променя мястото на провеждане: Учебна зала на АССП – ул. Парчевич 26, ет. 2, ап.…