Национална среща на Счетоводните предприятия – 2010 г.

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Национална среща на Специализираните счетоводни предприятия. Срещата се организира за трета година от Асоциация на специализираните счетоводни предприятия и ще се проведе в Балнеокомплекс "Аквтоник", гр. Велинград на 06 – 07.11.2010 г. /събота и неделя/.

Семинари на АССП – м. октомври 2010 г.

18.10.2010 г. – "Подготовка за годишно данъчно приключване на 2010 г. Въпроси от практиката по прилагането на ЗДДС", лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, място на провеждане: гр. София, х-л Ренесанс, пл. Възраждане 2 26.10.2010 г. – "Практика и промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване през 2010 г. Промени в наредбите, свързани…

Нов член на АССП

С протокол  No 08/ 01.09.2010 г. Управителният съвет на АССП прие нов редовен член на Асоциацията – "Приват Консулт" ЕООД – гр. София. Повече информация за "Приват Консулт" ЕООД можете да видите на страница Членове.

Стартира Стажантската програма на АССП за 2010 г.

На 01.07.2010 г.  /вторник/ стартира Сатажантската програма на АССП за текущата година. В първия й период, 01-14.07.2010 г.,  на стаж в счетоводни предприятия – членове на Асоциацията, бяха разпределени стажанти – единадесетокласници от Националната финансово-стопанска гимназия. В следващите периоди на програмата – през втората половина на месец юли, както и в третата – през месец август,…

Нови редовни членове на АССП

Доскоро асоциираните членове на АССП Активи ССП ЕООД – Стара Загора, и СК Богданов ЕООД – Свищов, бяха приети от Управителния съвет на Асоциацията за редовни членове на АССП през месец май 2010 г.

Общо събрание на АССП – 21.06.2010 г.

Управителният съвет на АССП свиква Общо събрание на Асоциацията. Събранието ще се състои на 21.06.2010 г. от 13.00 ч. в гр. София, Учебна зала на АССП, при следния дневен ред: 1. Приемане на ГФО на АССП за 2009 г. 2. Разни.

Промяна в датата на семинар "Административно-наказателна отговорност за ръководители и длъжностни лица, нарушили осигурителното законодателство"

Семинарът "Административно-наказателна отговорност за ръководители и длъжностни лица, нарушили осигурителното законодателство", с лектор: Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, е с нова дата на провеждане – 01.06.2010 г.

Публикуване на ГФО в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП предоставя възможност за публикуване на ГФО в интернет-страницата си. Условията за публикуване са: 1. Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org. 2. Преведена такса в размер на: – 24 лв. с ДДС за членове на АССП; – 36 лв. с ДДС за всички останали. Допълнителна информация можете да получите на…