През последния месец на годината нови три счетоводни предприятия се присъединиха към АССП

АССП най-сърдечно приветства фирмите присъединили се към организацията в края на 2015г. „Даниса” ООД – редовен член, „Деметра” ООД  и „ДВТ” ЕООД – асоциирани членове. „Даниса” ООД, гр. Разград е създадена през 2005г., с управители Савина Славова и Йордан Дяков. Фирмата се занимава със счетоводно обслужване на предприятия от всички икономически отрасли, обработка на заплати…

Новият Закон за счетоводството: да си сверим часовника – начало 01.01.2016

автори: Институт на дипломираните експерт-счетоводители и Асоциация на специализираните счетоводни предприятия, 4 декември 2015 г.   В края на календарната година – време наситено с много законодателни промени – 43-то Народно събрание прие изцяло нов Закон за счетоводството, който влиза в сила от 01.01.2016 г. В основата на създаването на нов счетоводен закон е прилагането…

ОС и среща "АССП гостува на Северна България" – 21.11.2015

  През изминалите няколко години Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) направи редица постъпки, за да защити счетоводната професия и да подобри функционирането на регулаторния механизъм в редица данъчни закони. Членове на АССП внесоха предложения за законодателни промени и становища относно новия Закон за счетоводството, участваха в Работната група към Министерство на финансите по транспониране на новата…

Покана за Национална среща на счетоводните предприятия "АССП гостува на Северна България"

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия Ви кани да участвате в Национална среща на счетоводните предприятия 2015 „АССП гостува на Северна България” на 21 ноември 2015 от 17.30 ч. Ще се радваме  да се срещнем с Вас и да обменим полезна информация. Ръководството и членовете на АССП ще Ви очакват в „Интерхотел” Велико Търново Дати на…

Покана за Общо събрание на АССП – 21.11.2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на АССП, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на АССП, Ви кани на редовно Общо събрание на сдружението на 21.11.2015 г. от 14 ч. в х-л "Интерхотел", гр.Велико Търново, при следния Дневен ред: 1. Приемане на Бюджет 2016г. 1.1. Членски внос 2016г. 2. Отчет за работата…

Становище на АССП по проект на нов Закон за счетоводството

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия внесе в Комисия по "Икономическа политика и туризъм" към Народното събрание Становище по проект на нов Закон за счетоводството. Становище